Zoeken

Duurzame/groene hosting
Scherpste prijzen
In 3 stappen geregeld
99,99% uptime
Snelle, persoonlijke klantenservice

Welke gegevens deelt Wals Webhosting?

Om je domeinnaam/namen te registreren en aanverwante diensten te verlenen, moet Wals Webhosting de volgende gegevens verzamelen:

  • Voor- en achternaam.
  • Naam van de organisatie (indien aanwezig)
  • Land.
  • E-mailadres.

Wals Webhosting verwerkt je gegevens op een veilige en beveiligde manier die voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals aangegeven in ons servicecontract met jou. Niet-persoonlijke gegevens, waaronder de provincie en het land van de domeineigenaar, worden opgenomen in de openbare registratiegegevensmap, tenzij het domein een Whois-privacybeschermingsdienst heeft ingeschakeld.

Wals Webhosting verkoopt nooit jouw persoonlijke gegevens door en deelt jouw gegevens alleen op de hieronder beschreven manieren.

Wals Webhosting deelt bepaalde gegevens met de registrar. Elke TLD (alles na de “.” in uw domein) wordt beheerd en gecontroleerd door een registrar. Elk registrar heeft weer andere gegevens nodig. In sommige gevallen vereist de registrar dat wij je persoonlijke gegevens (hierboven vermeld) met hen delen. In andere gevallen vereist de registrar dat wij extra persoonlijke gegevens van jou met hen delen, buiten de hierboven vermelde standaardverzameling.

Als je wilt weten welke persoonlijke gegevens door Wals Webhosting gedeeld worden met een bepaalde registrar. In de sectie ‘vereist volgens contract’ vind je een lijst met alle persoonlijke gegevensonderdelen die Wals Webhosting deelt. 

De registrar Wals Webhosting deelt deze gegevens en heeft zich ertoe verbonden jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Met jouw toestemming kan Wals Webhosting optionele gegevens delen met de registrar.

Je kunt ons toestemming geven om optionele persoonlijke gegevens te verzamelen en te delen met de registrar. Gegevens die alleen met jouw toestemming worden verzameld en gedeeld, zijn niet nodig om jou service te verlenen. In plaats daarvan vraagt het register deze gegevens op facultatieve basis op. Als je toestemming geeft en deze later weer intrekt, zullen we de optionele gegevens verwijderen en vervangen door plaatshoudergegevens, waar we deze ook hebben opgeslagen en gedeeld.

Soms is je goedkeuring nodig om de bestelling af te ronden.

In zeldzame gevallen eist de registrar dat wij je persoonlijke gegevens met hen delen, maar zijn er niet voldoende garanties gegeven dat hun gegevensverwerking in overeenstemming is  met de actuele moderne privacywetgeving. In dat geval vraagt Wals Webhosting je uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te delen alvorens de bestelling af te ronden. Als je jouw persoonlijke gegevens niet wilt delen, wordt de bestelling geannuleerd, omdat deze door de registrar wordt geweigerd. Vanwege de vertraging tussen het moment dat je de wijziging of aankoop van het domein aanvraagt en het moment dat de bestelling is afgerond, noemen we deze domeinen asynchroon. Voor reeds bestaande asynchrone domeinen beschouwt Wals Webhosting jouw goedkeuring als impliciet.

Als je een asynchroon domein hebt geregistreerd voor 25 mei 2018 heeft Wals Webhosting jouw expliciete toestemming niet verkregen voor de verwerking van je bestelling. Dit komt omdat we destijds het gegevensverwerkingsbeleid van het register als voldoende beschouwden.

Elke al bestaande asynchrone TLD zal op je pagina met Voorkeuren voor het delen van gegevens worden goedgekeurd, zelfs als je niet expliciet je goedkeuring hebt gegeven. Omdat Wals Webhosting jouw persoonlijke gegevens niet met terugwerkende kracht uit de registerdatabase kan halen, geeft een bevestigende Ja-status nauwkeuriger weer hoe de gegevens worden gedeeld: jouw gegevens werden al aan de registrar verstrekt en staan in het bestand.