Zoeken

Duurzame/groene hosting
Scherpste prijzen
In 3 stappen geregeld
99,99% uptime
Snelle, persoonlijke klantenservice

Retourbeleid Wals Webhosting

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je  het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD’s, DVD’s, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen. Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen. Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop jij of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

In geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht verzoeken wij je om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar info@walsweb.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dien je de producten terug te sturen.

Wij verzoeken je, indien van toepassing, het product zoveel mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvang je alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. Je betaalt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 65,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen, zoals Registratie domeinnamen en webhosting.
  • producten die naar jouw specificatie gemaakt zijn, zoals domeinregistratie.
  • CD’s, DVD’s, Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is.
  • zakelijke klanten.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugsturen als je de overeenkomst wilt herroepen. Aan Wals Webhosting, Postbus 3330, 3760 DH Soest, info@walsweb.nl.

Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

  • de verkoop van de volgende goederen:
  • de levering van de volgende digitale inhoud:
  •  de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 

Datum: 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is